Forældrebestyrelsen i Randers Børneasyl

Da vi er en selvejende daginstitution, er vores forældrebestyrelse også vores arbejdsgiver.

Forældrebestyrelsen

Formand - Tine Krogh Madsen 27279488 ( Esther på Rød)

Næstformand - Annizette Kristensen 25800490 (Max på Rød, Noa og Karl på Blå)

Bestyrelsesrepræsentant Maj-Britt Mittrup Pedersen 51740985  (Astrid på Blå)

Bestyrelsesrepræsentant - Anders Backlund Rasmussen 40123121 (Vigga på Rød og Otto på Blå)

Repræsentant udefra - Steen Baunsgaard 20456631

Suppleant - Lene Kristensen (Mikkel på Gul)

Suppleant - Sanne Nyegaard Poulsen (Rebecca på Blå)

Personalerepræsentant(pædagog) - Marianne Kjærgaard

Personalerepræsentant(pædagogmedhjælper) - Lykke Baatz Rejsenhus

Sekretær - Leder  Pia Krogh Jespersen