Praktikbeskrivelse til studerende

I Randers Børneasyl har vi studerende fra pædagogseminariet, men også PAU elever fra Randers Social & Sundhedsskole.

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Laila Witte - pædagog i vuggestuen

Majda Artak - pædagog i børnehaven(Rød stue)

Praktikbeskrivelse til pædagogstuderende

Kontaktperson for praktik i PAU Uddannelsen:

Virginia(Kim) Krebs - pædagog i børnehaven(Gul stue) 

Retningslinjer for praktikuddannelsen for PAU elever

Praktikbeskrivelse for PAU elever