Information

Velkommen i Randers Børneasyl

At starte i vuggestue eller børnehave kan være et stort spring for såvel børn som forældre. Børnene skal forholde sig til en masse nye mennesker og hverdagen kan være meget anderledes end det de er vant til i hjemmet.

Kost og kostplaner

Personale og bestyrelse har sammen udarbejdet denne kostpolitik i Randers Børneasyl, hvor vi satser på sunde produkter og begrænset sukker.

Årshjul

Randers Børneasyl sætter årets traditioner i centrum. Vi vil være med til at bringe kulturen omkring højtiderne videre.

Syge børn

Syge børn har det bedst hjemme!

Medicin

Randers Børneasyl giver ikke medicin til børn, medmindre det er livsnødvendigt.

Inklusion

Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.

ICDP

I Randers Børneasyl arbejder vi ud fra ICDP (International Child Development Programme) som er en ressource og relationsorienteret tilgang til børnene, med anerkendelse af det enkelte barn.