Samarbejde

Forældresamarbejde

Det har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring, at forældre og dagtilbud sammen skaber rammen for et konstruktivt og ansvarsfuldt samarbejde. Derfor er det vigtigt, at både forældre og dagtilbud er bevidste om deres ansvar, rolle og handlemuligheder

Tværfagligt samarbejde

Forvaltning og daginstitutioner ser mere sig selv som samarbejdspartnere end som modstandere. Og samarbejdet er afgørende for at skabe pædagogisk udvikling der giver mening. Men det stiller krav til begge parter om indsigt i hinandens ansvarsområder og opgaver

Samarbejde om overgangene

Randers Børneasyl samarbejder for at skabe de bedste overgange for børnene i institutionen