Ledelse og personale

Vi har en synlig, demokratisk og handlekraftig ledelse, som samarbejder åbent og ærligt med det øvrige personale.

Mål for personalesamarbejde:

 • Vi vil, som personale i Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard, kendes på, at vi indbyrdes formår at skabe en atmosfære af tryghed, tillid og åbenhed.
 • Vi ønsker tid og rum, til at personalet, via dialog og kommunikation, bruger hinandens forskelligheder og kompetencer i det daglige arbejde.
 • Kendetegnet for personalet skal være, at vi er ansvarlige og fleksible overfor os selv og det øvrige personale, og er i stand til at give hinanden plads til de individuelle arbejdsopgaver.

Personalet lever op til dette ved at:

 • Være ansvarlige og synlige.
 • Være imødekomne og drage omsorg.
 • Ville udvikle sig, have stor faglighed, kompetence og arbejde ligeværdigt.
 • Arbejde helhedsorienteret.
 • Kunne samarbejde både internt, eksternt og på tværs af faggrænser.
 • Have humor og tid til latter.
 • Have tid til børnene, acceptere at ting tager tid og være fleksible.
 • Være opmærksomme på, at kommunikation er vigtigt.
 • Skabe tryghed, tillid, åbenhed, ærlighed, rummelighed og have empati.