Værdier og mål

Værdigrundlag

I dag tilbringer børnene en stor del af deres tid i daginstitutionen. Det kræver, at vi overvejer hvilke ting, der er vigtige for en god barndom og derigennem fokuserer på, hvilke elementer vi ønsker at bibringe børnene i vores institution.

Aftalemål

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Pædagogiske læreplaner

Formålet med de pædagogiske læreplaner er at sikre, at daginstitutionen arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn til det videre liv.

Afrapportering

På denne side finder du afrapportering af flere forskellige læreplanstemaer - krop og bevægelse, barnets alsidige udvikling mm.

Børn med særlige behov

I Randers børneasyl er der plads til alle børn – uanset behov. I samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere tilstræber vi, at varetage dette.

Børnemiljø

Den nye dagtilbudslov indeholder krav om at alle dagtilbud skal udarbejde en Børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af institutionens fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

Pædagogik

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag.

Institutionsplan

Nøgleordet i vores institution er nærhed og omsorg, der skabes af stabile, kompetente, nærværende og forstående voksne.

Udviklingsplan

Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune er lavet på foranledning af beslutning i Børn og Skoleudvalget. Udviklingsplanen skal bl.a. indgå i grundlaget for byrådets prioriteringer.