Børn med særlige behov

I Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard er der plads til alle børn – uanset behov. I samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere tilstræber vi, at varetage dette.

Når vi taler om særlige behov, er disse af meget forskellig karakter. Børn kan i perioder have særlige behov grundet omstændigheder i hjemmet – såsom det at blive storebror- eller søster, grundet en flytning eller en skilsmisse. Disse udfordringer er oftest kun en overgang, hvor barnet har behov for ekstra opmærksomhed. Andre har nogle medfødte ting, der giver dem ekstra udfordringer i hverdagen. Disse kan være udfordringer, der kræver længere tids opmærksomhed og eventuelle eksterne samarbejdspartnere.

Når vi vurderer, at et barn har brug for ekstra opmærksomhed udarbejdes en handlingsplan på barnet, hvor der i samarbejde med husets vejledningspædagog laves et forløb af kortere eller længere varighed. Ved behov laves en Kuno Beller test, som er en udviklingsbeskrivelse, der afdækker barnets stærke og mindre stærke områder, så vi på den måde kan bruge barnets egne ressourcer, og derved sikre positive oplevelser, gennem forløbet.

Hver 8. uge afholdes tværfagligt gruppemøde med talepædagog, sundhedsplejerske, psykolog og fremskudt rådgiver, hvor forældre og personale kan få råd og vejledning, og der kan iværksættes yderligere tiltag omkring barnet, såsom taleundervisning, psykologisk udredning mm. Der kan endvidere kontaktes fysioterapeut ved behov.

Uanset hvilke særlige behov børnene har, inddrager vi forældrene tidligst muligt, da det er dem, der kender barnet bedst – og fordi, at vi i samarbejde, kan hjælpe barnet bedst muligt.