Velkommen

At starte i vuggestue eller børnehave kan være et stort spring for både dig og dine forældre - det er en helt ny hverdag.

Nu skal du snart starte i daginstitutionen Randers Børneasyl. Måske har du aldrig været i en institution før og er meget spændt på, hvad det er for noget.

Vi vil gerne fortælle dig og dine forældre lidt om, hvad vi laver i Randers Børneasyl, og hvad du skal huske at have med hver dag. Så ved I lidt om det, inden I kommer og besøger os første gang.

Ring til os og aftal en dag, hvor I kan komme på besøg – tlf. 89 15 92 60

Vi giver jer her nogle oplysninger, som kan være til nytte i dagligdagen.

Om institutionen

I Randers Børneasyl er vi normeret til 42 børnehavebørn fordelt på 2 stuer og 13 vuggestuebørn.

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06.30-16.45

Fredag: 06.30-16.00

Afbud

Hvis jeres barn holder fri eller er syg, skal I give besked til os. I kan ringe, sende en sms eller skrive det på Tabulex.

Afhentning

Hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene, skal I give besked på stuen eller på vores Tabulex. Husk altid at sige farvel til en voksen, inden I går hjem.

Hvis Jeres barn ikke har fået morgenmad hjemmefra, tilbyder vi morgenmad indtil kl. 07.15.

Forældrebestyrelsen

Vi har en forældrebestyrelse, hvortil der er valgt 4 forældre, en repræsentant udpeget af frie børnehaver, samt 2 personalerepræsentanter. Lederen deltager i alle møder uden at have stemmeret.

Der afholdes møde ca. hver 6 uge.

Forældrebestyrelsens kompetencer er, at:

  • Fastsætte principper for daginstitutionens virksomhed: Pædagogiske principper, daginstitutionens aktiviteter, samarbejde med forældre, andre institutioner etc.
  • Fastsætte principper for anvendelse af budgettet ekskl. lønudgifter og udgifter til drift og vedligeholdelse
  • Have indstillingsret til byrådet i form af ansættelse. Byrådet er ikke bundet af indstillingen.

Der laves et kort referat, som hænger ved stuerne og findes på Randers Børneasyls hjemmeside.

Forældreforeningen

Vores forældreforening har det formål at lave arrangementer for forældre og børn i Randers Børneasyl, f.eks. juletræsfest.

Til disse arrangementer får I mulighed for, at hilse på forældrene til jeres barns venner fra daginstitutionen.

Der deltager ikke personale til forældreforeningens arrangementer.

Forældremøder

Vi afholder normalt 1 forældremøde om året, og det ligger om efteråret.

Fødselsdage

Børnene kan fejre fødselsdag i Randers Børneasyl. Det, der skal bruges dertil, skal I selv medbringe. Vi vil gerne tage hjem til jer for at fejre fødselsdag, men så holder vi det ikke i institutionen.

Hvis I vil holde en privat fødselsdagsfest hvor ikke alle børn fra stuen bliver inviteret, skal dette aftales privat og ikke i institutionen af hensyn til de andre børn.

Forældrekaffe

En gang i kvartalet er der mulighed for at få en kop kaffe/the. Læs på opslagstavlen angående tidspunktet. Det foregår om eftermiddagen.

Mad

0-3 år

Formiddagsmad, middagsmad og eftermiddagsmad. Der serveres mælk til middagsmaden og vand til de andre måltider.

Børnene skal selv medbringe bleer og sutter og de må gerne medbringe sovedyr/sutteklud.

3-6 år

Formiddagsmad, middagsmad og eftermiddagsmad.

Vi serverer vand til alle måltider.

Husk altid til både vuggestue og børnehave

  • At kassen på rummet er fyldt op med ekstra tøj.
  • Regntøj og gummistøvler
  • Flyverdragt og vinterstøvler i vinterperioden
  • At regntøj, gummistøvler, flyverdragt og vinterstøvler er tørt hver dag.
  • En Fleecetrøje eller tyk trøje
  • At kigge og læse på vores Tabulex

Legetøj

Rød stue

Børnene må gerne medbringe legetøj om fredagen, men det er på eget ansvar(pga. Corona må der lige pt. ikke medbringes legetøj)

Gul stue

Børnene må ikke medbringe legetøj til børnehaven.