Kost og kostplaner

Personale og bestyrelse har sammen udarbejdet denne kostpolitik i Randers Børneasyl, hvor vi satser på sunde produkter og begrænset sukker.

Hver morgen indtil 7.30 serverer vi havregrød, havregryn og cornflakes til de børn som ikke har spist morgenmad hjemmefra.

Børnehaven

Barnet skal selv medbringe madpakke til frokost og frugt til formiddag og eftermiddag.

Vi serverer vand til alle måltider.

Vuggestuen

Vi serverer mad, frugt mm. til vuggestuebørnene og mælk til 1 måltid.

Kostpolitik I Randers Børneasyl

Personale og bestyrelse har sammen udarbejdet en kostpolitik, der skal komme børnene til gode.

Her er vores kostpolitik

Børn har behov for sund og varieret kost for at trives og udvikles. I det tidsrum børnene er i institutionen, har de brug for energi.

Børnene i vuggestuen får mad i institutionen. Vi modtager frokost fra Mellerup skolehjem, som leverer sund og variereret kost. Vi får varm mad tre gange om ugen, rugbrød med pålæg de sidste to dage. Derudover får børnene frugt kl. 9 og eftermiddagsmad ved 14-tiden. Eftermiddagsmaden består af frugt eller brød. Børnene i børnehavegrupperne medbringer alle måltider hjemmefra. Udover madpakken medbringes to stykker frugt. Det ene spises ved 9-tiden og det andet ved 14-tiden, hvor de også får tilbudt at spise af det, der eventuelt er tilbage i madpakken.

Morgenmåltidet

Det er vigtigt at dit barn får morgenmad. Kommer I inden kl. 7.30, er der mulighed for morgenmad i institutionen. Vi tilbyder havregryn eller havregrød samt cornflakes.

Madpakken

Vi anbefaler at barnets daglige madpakke har et sundt og varieret indhold. Du kan få inspiration til dit barns madpakke på  

Alt om kost

Drikkevarer

Børnene i vuggestuen får serveret mælk til frokosten og vand til andre de andre måltider. Børnehavebørnene får vand til samtlige måltider. Ved særlige lejligheder serverer vi saftevand i institutionen. Børnehavebørnene må kun medbringe drikkedunk den dag, de skal på tur.

Fødselsdage

Når dit barn har fødselsdag, kan I vælge at fejre den enten derhjemme eller i institutionen. Det aftales med stuens personale.

Vi opfordrer til at det usunde begrænses, således at der ikke serveres adskillige sukkerholdige ting (f.eks. både kage og slik). Har du brug for ideer og inspiration, er du velkommen til at spørge personalet.

Særlige behov

Har dit barn særlige behov med hensyn til mad, er det vigtigt, at du meddeler det til personalet.