Profil for Randers Børneasyl

Randers Børneasyl er en selvejende kombineret institution, som er tilknyttet LDD (Landsforeningen Danske Daginstitutioner).

Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre. Vi vil gerne kendes på at:

Vi vil udvikle børnenes sociale kompetencer.

Børnene i stor udstrækning selv kan vælge, hvad de vil lave, hvilke aktiviteter/lege, de har lyst til at gå i gang med.

Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv og til deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme.  Vi også stiller krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige vil børnene kunne honorere dem, "vokse" - og dermed få selvværd. 

Bevægelse

Vi lægger vægt på at børnene er fysisk aktive i deres dagligdag og via vores nærmiljø og legeplads styrker vi deres fysiske og motoriske færdigheder. 

Normering

Randers Børneasyl har en maxkapacitet på 42 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn.

Økonomi

I 2016 gik vi ud med et overskud på 461800kr.