Praktikbeskrivelse

I Randers Børneasyl har vi studerende fra pædagogseminariet, men også PAU elever fra Randers Social & Sundhedsskole.

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

  • Laila Witte - pædagog i vuggestuen
  • Majda Artak - pædagog i børnehaven(Rød stue)
  • Virginia(Kim) Krebs - pædagog i børnehaven(Gul stue)

Her kan du se praktikbeskrivelsen til pædagogstuderende.

Kontaktperson for praktik i PAU Uddannelsen:

  • Virginia(Kim) Krebs - pædagog i børnehaven(Gul stue)
  • Suzanne Schiønning - PAU i børnehaven(Rød stue) 

Her kan du se retningslinjer for praktikuddannelsen for PAU elever.

Praktikbeskrivelse for PAU elever.